Kunst aan de muur

KunstuitleenBinnen het kunstbezit van de TU/e neemt de grafiekcollectie een belangrijke plaats in, onder meer door de omvang en kwaliteit ervan.

Sinds 1970 zijn er vele honderden werken gekocht en jaarlijks wordt de grafiekcollectie nog steeds uitgebreid. Ze biedt daarmee een goed overzicht van de Nederlandse grafische kunst vanaf de tweede helft van de 20e en begin 21e eeuw. De collectie bevat onder meer werk van (internationaal) bekende kunstenaars als Lucebert, Jan Schoonhoven, Armando, Marlene Dumas, Corneille, Bert Loerakker en vele anderen. Op deze pagina is een kleine selectie opgenomen, die de verscheidenheid laat zien van deze kunstcollectie, die ruim 800 werken omvat.

Medewerkers en AIO's van de TU/e kunnen deze kunst lenen. U kunt hiervoor contact opnemen met Florence Bouvier, tel. 5300 of mail naar: kunstuitleen@tue.nl.

De kunstuitleen bevindt zich in de kelder van het Auditorium, kamer -1.36.

Wilt u meer weten over de kunstcollectie van de TU/e, ga dan naar www.tue.nl/kunst